Guider
Google Tag Manager
Skrivet av Oskar Åkerlund på 2015-02-06 16:29:43

Google Tag Manager (GTM) är ett verktyg från Google där du kan hantera flera spårningsmoduler på samma ställe. Du loggar in med ett vanligt Google-konto här: https://www.google.com/analytics/tag-manager/

Fråga oss gärna om din webbutik har inbyggt stöd för GTM. Då kan det ersätta besökarstatistiken och e-handelstrackingen från Google Analytics samt den dynamiska remarketing-koden från Google Ads - butiken skickar automatiskt in rätt data via GTM och det presenteras som vanligt i Analytics och Ads (för att remarketing-spårningen ska bli helt korrekt och fungera för Shopping-kampanjer bör butiken även använda modulen för Google Shopping - då kan ID för produkterna matchas rätt).

  OBS!
Verktygen från Google kan vara inställt på svenska, engelska eller annat språk. GTM kallas t.ex för "Google taggstyrning" på svenska. 

Konfiguration

Börja med att skapa ett "konto" och en tillhörande "behållare" i GTM. Kontots namn och behållarens namn kan t.ex. vara domänen till din sajt. Välj att behållaren ska visas på "Webb".

När behållaren är skapad dyker det upp en popup-ruta med kod - ignorera den. Notera istället ditt behållar-id vilket visas på sidan och börjar med "GTM". Ett exempel på ett sådant id är GTM-WFCBLG. Detta ska matas in i webbutikens grundinställningar.

När du har skapat en behållare i GTM behöver du lägga till "taggar" i den. Så här konfigurerar du dina taggar:

Tagg för Universal Analytics: Besökarstatistik

Klicka på Översikt, sedan Lägg till en ny tagg.

Klicka på taggkonfigurering och välj: Universal Analytics.

Spårningstyp: Välj "Sidvisning".

Under "Inställningar i Google Analytics", välj "Ny variabel". För denna varaibel, ange spårnings-id: Här matar du in ditt ID från Analytics, i stil med: UA-402029-9. Välj sedan "Fler inställningar", därefter "E-handel" och kryssa i "Aktivera förbättrade e-handelsfunktioner" och "Använd datalager". Spara variabeln.

Under "Utlösare", välj "Alla sidor" eller "All pages".

Klicka slutligen på Spara.

Tagg för Universal Analytics: Events

Klicka på Översikt, sedan Lägg till en ny tagg.

Klicka på taggkonfigurering och välj: Universal Analytics.

Spårningstyp: Välj "Händelse".

För "Parametrar för händelsespårning" ska du skapa tre "variabler" för rutorna Kategori, Åtgärd och Etikett. Klicka på ikonen till höger om dessa rutor och välj "Ny variabel" (klicka på plus-symbolen uppe till höger). Under Variabelkonfiguration väljer du variabeltyp = "Datalagervariabel". 

  • För "Kategori", ange "eventCategory" som datalagervariabelns namn och variablenamn.
  • För "Åtgärd", ange "eventAction" som datalagervariabelns namn och variablenamn.
  • För "Etikett", ange "eventLabel" som datalagervariabelns namn och variablenamn.
  • För "Värde", lämna rutan tom.

Under "Inställningar i Google Analytics", välj den variabel du skapade tidigare i guiden. 

Under "Utlösare", klicka på plus-symbolen för att skapa en ny utlösare. Under "utlösarkonfiguration", välj "Anpassad händelse". Mata sedan in "fireEvent" i rutan för "Eventnamn". Klicka sedan på "Spara". Mata in "fireEvent" som utlösarnamn om det efterfrågas.

Klicka på "Spara" för att spara din nya event-tagg. Ange "Universal Analytics Events" som taggnamn.

Tagg för Google Ads Remarketing

Klicka på Variabler, sedan på "Ny" under "Användardefinierade variabler".

Under variabelkonfiguration, välj typ: Datalagervariabel.

Ange som Datalagervariabelns namn: "remarketing_params"

Klicka på  "Spara". Om du behöver ange ett namn för variablen, ange "remarketing_params" där också.

Klicka på Översikt, sedan Lägg till en ny tagg.

Klicka på taggkonfigurering och välj: Google Ads-remarketing.

Konverterings-id: Hämta värdet från ditt Ads-konto (Tools > Conversion > (välj en konvertering) > Tag Setup > Use Google Tag Manager)

Konverteringsetikett: Hämta värdet från ditt Google Ads-konto (På samma ställe som konverterings-id).

Anpassade parametrar: Välj "Använd datalager". Välj sedan den variabel du nyss skapade (remarketing_params).

Under "Utlösare", välj "Alla sidor" eller "All pages".

Spara taggen.

Tagg för Google Ads Konverteringsspårning

Klicka på Variabler, sedan på "Ny" under "Användardefinierade variabler".

Under variabelkonfiguration, välj typ: Datalagervariabel.

Ange som Datalagervariabelns namn: "conversionCurrency"

Klicka på  "Spara". Om du behöver ange ett namn för variablen, ange "conversionCurrency" där också.

Upprepa ovanstående steg och skapa variabler även för "conversionOrderID" samt "conversionValue" på samma sätt.

Klicka på Utlösare, sedan på "Ny" och sedan på "Utlösarkonfiguration".

Välj "Anpassad händelse" och ange som Eventnamn: "fireConversion".

Klicka på "Spara". Om du behöver ange ett namn för utlösaren, ange "fireConversion" där också.

Klicka på Taggar, sedan på "Ny" och sedan på "Taggkonfigurering".

Välj "Google Ads Konverteringsspårning".

Ange ert konverterings-id: Hämta värdet från ditt Ads-konto (Tools > Conversion > (välj en konvertering) > Tag Setup > Use Google Tag Manager).

Ange er konverteringsetikett: Hämta värdet från ditt Ads-konto (enligt ovan, hitta "conversion label" där).

Obs: om Ads istället för id och etikett ger dig ett javascript med en kod i stil med "AW-999865551/X2CjCJK_mXabCovfi3AM" så är första delen före snedstrecket ditt konverterings-id, och andra delen är konverteringsetikett.

För rutan konverteringsvärde, klicka på ikonen bredvid rutan och välj sedan variabeln "conversionValue".

För rutan beställnings-id, klicka på ikonen bredvid rutan och välj sedan variabeln "conversionOrderID".

För rutan valutakod, klicka på ikonen bredvid rutan och välj sedan variabeln "conversionCurrency".

Fäll ner "Konverteringslänkning" och se till att valet för "Aktivera konverteringslänkning" står på "true".

Klicka på Utlösare och välj "fireConversion" där.

Spara taggen.

Klicka på Taggar, sedan på "Ny" och sedan på "Taggkonfigurering".

Välj "Konverteringslänkning". Under "Utlösare", välj "Alla sidor" och spara sedan taggen.

 

Publicering

När alla dessa taggar är konfigurerade enligt ovan och ditt behållar-id är inmatat i butikens konfiguration, kan du "publicera" behållaren i GTM (klicka på "Publicera" uppe till höger i GTM). Då börjar den fungera i butiken. Obs! Du kan inte ha GTM igång samtidigt som den vanliga spårningskoden för Google Analytics eller Google Ads Remarketing. När GTM är igång går all tracking genom den koden istället.

 

Datalager

Google Tag Manager fungerar genom att hämta data från deras så kallade datalager. Där läggs till data som kan skickas vidare genom Google Tag Manager. Behövs mer avancerade inställningar än det ovan går det att kolla hur vi strukturerat datan här och ställa in utlösare och variablar därefter.

På alla sidor finns remarketingdata. Där finns ett fält som heter "ecomm_pagetype" som kan användas för att särskilja olika sidor. Samtliga sidtyper finns listade och är separerade med | i följande exempel. 

{
event: "fireRemarketing",
remarketing_params: {
ecomm_pagetype: "other|product|cart|searchresults|category|purchase|home",
ecomm_prodid: "Id/Artikelnummer",
ecomm_category: "Kategori",
ecomm_totalvalue: 100.00,
isSaleItem: false
}
}

 

Produktsidor

{
ecommerce: {
currencyCode: "SEK",
detail: {
products: [
{
name: "Produkttitel",
id: "Id/Artikelnummer",
price: 100.00,
category: "Kategori"
}
]
}
}
}

 

Varugruppsidor

{
ecommerce: {
currencyCode: "SEK",
impressions: [
{
name: "Produkttitel",
id: "Id/Artikelnummer",
price: 100.00,
list: "Kategorititel",
category: "Kategori",
position: 1
}
]
}
}

 

Söksidor

{
ecommerce: {
currencyCode: "SEK",
impressions: [
{
name: "Produkttitel",
id: "Id/Artikelnummer",
price: 100.00,
list: "Search",
category: "Kategori",
position: 1
}
]
}
}

 

Varukorg laddas

{
event: "fireEvent",
eventCategory: "Carts",
eventAction: "LoadFromURL"
}

 

Kassa besöks

{
event: "fireEvent",
eventCategory: "Checkout",
eventAction: "Visit checkout",
ecommerce: {
currencyCode: "SEK",
checkout: {
actionField: {
step: 1
},
products: [
{
name: "Produkttitel",
variant: "Titlar för valalternativ",
id: "Id/Artikelnummer",
price: 100.00,
category: "Kategori",
quantity: 1
}
]
}
}
}

 

Lyckat köp

{
   event: "fireEvent",
eventCategory: "Checkout",
eventAction: "Done",
ecommerce: {
currencyCode: "SEK",
purchase: {
actionField: {
id: "Orderreferens",
affiliation: "Butik",
revenue: 180.00,
tax: 45.00,
shipping: 80.00,
coupon: "Rabattkod"
},
products: {
name: "Produkttitel",
variant: "Titlar för valalternativ",
id: "Id/Artikelnummer",
price: 100.00,
category: "Kategori",
quantity: 1
}
}
}
}

 

Köpkonvertering

{
   event: "fireConversion",
conversionValue: 100.00,
conversionCurrency: "SEK",
conversionOrderID: "Orderreferens"
}

 

(20 röster)
Denna artikel var hjälpsam
Denna artikel var inte hjälpsam

Kommentarer (0)
Helpdeskmjukvara av Kayako case