Guider: E-post
Filtrering i Smartermail
Skrivet av Stewe Andersson på 2013-09-19 11:43:22
Gå till inställningar i smartermail (Kugghjul)
Klicka på mappen "filter" och sedan på "innehållsfiltrering"
Klicka på nytt.

Det är här man ställer in vad för slags filter man ska göra.
Tex:
Om man ofta får ett visst sorts meddelande från en mailadress som man vill direkt ska flyttas till en mapp.
I mitt fall är det nyhetsbrev från en viss avsändare.
Men det är bara nyhetsbreven som ska flyttas. Andra mail från avsändaren ska gå in i inboxen som vanligt.
Nyhetsbreven har alltid samma ämne.

Klicka i "Från specifika adresser" under "Från Adress"
Klicka i "ämne" under "Innehåller specifika ord eller fraser"
Klicka nästa.

Se till att "OCH" är vald
I textfältet för "Från specifika adresser" skriv in adressen.
tex: nyhetsbrev@spamadresser.nu

I textfältet för ämne.
Skriv in vad det brukar stå i ämnesraden.

klicka nästa.

I fältet för namn skriver man in ett bra namn för filtret.

Sedan klickar man i vad man vill göra med mail som stämmer överens med regeln.
Jag vill flytta till en viss mapp. Så klicka i rutan för "Flytta meddelande till mapp" och väljer vilken mapp.

Klicka spara.

(0 röster)
Denna artikel var hjälpsam
Denna artikel var inte hjälpsam

Kommentarer (0)
Helpdeskmjukvara av Kayako case