Guider
Editorns funktioner
Skrivet av Caroline Dahlberg på 2013-01-15 16:04:33

 

Editorn

Här är en guide som visar hur du använder funktionerna i editorn

 

 

Klicka på ikonen för att se beskrivningFet

Denna symbol använder du för att skriva med fet stil
Markera texten som du vill göra fet och tryck på symbolen.
Vill du ta bort den feta stilen så markerar du texten igen och trycker på symbolen en gång till

Tillbaka till toppenKursiv

Denna symbol använder du för att skriva med kursiv stil
Markera texten som du vill göra kursiv och tryck på symbolen.
Vill du ta bort den kursiva stilen så markerar du texten igen och trycker på symbolen en gång till.

Tillbaka till toppenUnderstruken

Denna symbol använder du för att stryka under texten
Markera texten som du vill stryka under och tryck på symbolen.
Vill du ta bort understrykningen så markerar du texten igen och trycker på symbolen en gång till.

Tillbaka till toppenGenomstruken

Denna symbol använder du för att stryka över texten
Markera texten som du vill stryka över och tryck på symbolen.
Vill du ta bort överstrykningen så markerar du texten igen och trycker på symbolen en gång till.

Tillbaka till toppenNedsänkta tecken

Denna kan du använda för att göra nedsänkta tecken. Markera texten du vill göra nedsänkt och tryck på symbolen.


Tillbaka till toppenUpphöjda tecken

Denna kan du använda för att göra upphöjda tecken. Markera texten du vill göra upphöjd och tryck på symbolen.


Tillbaka till toppenNumrerad lista

Denna kan du använda för att göra en numrerad lista. Trycker du in symbolen så skapas en rad med en 1a, gör du en ny rad så skapas automatiskt nästa siffra. När du inte vill ha fler punkter så trycker du på symbolen igen, då återgår den till normalläge.


Tillbaka till toppenPunktlista

Denna kan du använda för att göra en punktlista. Trycker du in symbolen så skapas en rad med en punkt, gör du en ny rad så skapas automatiskt en till punkt. När du inte vill ha fler punkter så trycker du på symbolen igen, då återgår den till normalläge.


Tillbaka till toppenMinska indrag

Denna kan du använda för att minska indraget från vänsterkanten

Tillbaka till toppenÖka indrag

Denna kan du använda för att öka indraget från vänsterkanten

Tillbaka till toppenBlockcitat

Denna kan du använda för att göra blockcitat (Indrag från vänster). Markera texten du vill göra till blockcitat och tryck på symbolen.


Tillbaka till toppenVänsterjustera

Denna använder du för att vänsterställa texten, det vill säga text med ojämn högerkant. Markera texten som du vill vänsterställa och tryck på symbolen.
Vill du ta bort vänsterställningen så markerar du texten igen och trycker på symbolen en gång till.


Tillbaka till toppenCentrera

Denna använder du för att centrera texten, det vill säga text med två ojämna kanter och utgångspunkt från mitten. Markera texten som du vill högerställa och tryck på symbolen.
Vill du ta bort högerställningen så markerar du texten igen och trycker på symbolen en gång till.


Tillbaka till toppenHögerjustera

Denna använder du för att högerställa texten, det vill säga text med ojämn vänsterkant. Markera texten som du vill högerställa och tryck på symbolen.
Vill du ta bort högerställningen så markerar du texten igen och trycker på symbolen en gång till.


Tillbaka till toppenJustera till marginaler

Denna kan man använda för att justera marginalerna i texten, den justerar avstånden i texten så att raderna bli jämna. Markera texten som du vill justera och tryck på symbolen.
Vill du ta bort justeringen så markerar du texten igen och trycker på symbolen en gång till.

Tillbaka till toppenInfoga/Redigera länk

Denna används för att skapa länkar. Markera texten du vill länka och tryck sedan på symbolen, i rutan URL så fyller du i adressen du vill länka till. Enklast är att gå in på den sida du vill länka till och sedan kopiera adressfältet och klistra in i denna ruta.

Här finns en guide om hur du gör en länk av en bild.
Här finns en guide om hur du länkar till en pdf.
Här finns en guide om hur du skapar ankarlänkar

Tillbaka till toppenRadera länk

Denna använder du för att ta bort länkar, markera länken du till ta bort och tryck sedan på symbolen.

Tillbaka till toppenAnkarlänk

Denna kan man använda sig utav för att skapa så kallade ankarlänkar. Du kan skapa en länk som länkar till en annan del av din redigerbara sida.

Här finns en guide om hur du skapar ankarlänkar

Tillbaka till toppenBild

Denna använder man för att ladda upp bilder i din redigerbara sida.

Här finns en guide om hur du laddar upp bilder

Tillbaka till toppenYoutube-klipp

Denna använder du för att lägga in youtube filmer.

"Klistra in inbäddningskoden här:"
Mata in den inbäddade koden från youtube.
(Denna kod finner du på youtube, under klippet så hittar du en knapp som heter Dela sedan klickar du på Bädda in)
Tänkt på att du även kan ställ in höjd och bredd när du är i youtube på "Visa mer" nedaför den inbäddade koden.
 
"Klista in YouTube länk:"
 
Här kan du klistra in länken från address fältet och själv ställa in alla inställningar du vill ha. 
Lägg till mall

Med denna mall kan du skapa ett rutnät, vilket kan vara ett bra sätt att visa upp bilder eller att dela upp en text eller lista i flera kolumner.

Rutnätet är responsivt vilket betyder att rutorna lägger sig efter varandra när skärmen de visas på blir mindre. Det gör att innehållet inte behöver bli för litet på till exempel en mobilskärm i en responsiv design.

Välj hur många kolumner du vill ha. Om du vill ha flera rader så kan du lägga flera mallar efter varandra. Tänk på att innehåll som hör ihop måste ligga inom samma ruta - annars kan saker och ting hamna i konstig ordning när rutorna hamnar efter varandra i mobil.
 
Rutnätet och kolumnerna har en procentuell bredd och innehållet anpassas efter det. Till exempel så är en mall med 2 kolumner 100% av sidans bredd, och kolumnerna är 50% av det.
 
Ska man lägga in en bild i ett rutnät så är det snyggast att lägga in bilder som tar upp hela kolumnens bredd på den färdiga sidan. Det betyder oftast bilder som är minst 600px breda i originalformat. Det anpassar sig sedan automatiskt för ytans bredd och skärmstorlek.
 
Om du lägger in en bild i en ruta, och inget annat, tänk på att inte lämna tomma textrader efter bilden i rutan. Då kommer det synas som ett mellanrum och rutnätet blir inte jämnt.
 

Tabell

Denna använder du för att skapa tabeller
Här finns en guide om hur du skapar tabeller.

Tillbaka till toppenInfoga horisontal linje

Klickar du på denna så infogar du en horisontell linje.

Tillbaka till toppenSmiley

Klickar du på denna så får du upp en ruta med olika smilies som du kan använda, klicka på den smilie du vill använda så infogas den där du har markören. Exempel:


Tillbaka till toppenAnpassad stil

Denna kan du använda för att göra rubriker, brödtext, finstilt m.m. Markera texten du vill redigera och klicka på den stilen du vill använda i rullisten. Exempel:


Tillbaka till toppenStorlek

Denna kan du använda för att ändra storlek på texten. Markera texten du vill redigera och välj den storleken du vill använda i rullisten. Exempel:


Tillbaka till toppenTextfärg

Denna kan du använda för att ändra färg på texten. Markera texten du vill redigera och tryck på denna symbol, välj sedan en färg i färgkartan, vill du ha fler färger att välja mellan så trycker du på fler färger. Exempel:


Tillbaka till toppenBakgrundsfärg

Denna kan du använda för att ändra bakgrundsfärg på texten. Markera texten du vill redigera och tryck på denna symbol, välj sedan en färg i färgkartan, vill du ha fler färger att välja mellan så trycker du på fler färger. Exempel:


Tillbaka till toppen

Lägg till ikoner

Denna kan du använda dig av om du vill ha olika för inställda ikoner och bilder.
Så här ser den ut. Man kan välja färg, storlek, om den ska vara centrerad och vilken ikon/bild du vill använda.Klipp ut

Denna kan du använda för att klippa ut text, markera texten du vill klippa ut och tryck på symbolen.
(I vissa webbläsare kan det finnas inställningar som gör att du inte kan använda detta verktyg, så kan du istället markera texten och sedan trycka Ctrl+X)

Tillbaka till toppenKopiera

Denna kan du använda för att kopiera text, markera texten du vill kopiera och tryck på symbolen.
(I vissa webbläsare kan det finnas inställningar som gör att du inte kan använda detta verktyg, då kan du istället markera texten och sedan trycka Ctrl+C)

Tillbaka till toppenKlistra in

Denna kan du använda för att klistra in text som du tidigare har klippt ut eller kopierat, sätt markören där du vill ha texten och tryck sedan på symbolen.
(I vissa webbläsare kan det finnas inställningar som gör att du inte kan använda detta verktyg, då kan du istället markera texten och sedan trycka Ctrl+V)

Tillbaka till toppenKlistra in som vanlig text

Denna kan du använda för att klistra in text som du tidigare har klippt ut eller kopierat men utan att få med formateringar (färg, storlek, typsnitt m.m) sätt markören där du vill ha texten och tryck sedan på symbolen.
(I vissa webbläsare kan det finnas inställningar som gör att du inte kan använda detta verktyg, då kan du istället markera texten och sedan trycka Ctrl+Shift+V)

Tillbaka till toppen


Klistra in från Word

Med detta verktyg så kan du klistra in en text med rätt formatering från Word.


Ångra

Om du ångrar det du senast gjorde så kan du klicka på denna symbol, då går den ett steg tillbaka.

Tillbaka till toppenGör om

Om du ångrat det du senast gjorde men vill ändra tillbaka igen så kan du trycka på denna symbol, då går den dit du var innan du tryckte på ångra.

Tillbaka till toppenSök

Denna kan du använda för att söka efter ord i din redigerbara sida. Tryck på symbolen och skriv in det ord du söker efter.

Tillbaka till toppenErsätt

Denna använder du om du vill ersätta ett ord med något annat, gå in på fliken "Ersätt". I rutan "sök efter" skriver du in det ord du vill ersätta t.ex Katt. I Rutan "Ersätt med" skriver du in det ord du vill ersätta det andra ordet med, t.ex Hund.

Trycker du "Ersätt" så ersätter du ett ord i taget. Trycker du på "Ersätt alla" så ersätter du alla ord i texten, i detta fallet så ersätter den alla ställen de står Katt på med ordet Hund.

Tillbaka till toppenMarkera allt

Denna kan du använda för att markera allt i editorn.

Tillbaka till toppenRadera formatering

Denna kan du använda för att ta bort formateringar (Storlek, färg, typsnitt m.m) i texten.

Om din text har blivit konstig och den är svår att redigera så kan man testa att anända sig utav denna, markera texten du vill ta bort formateringarna på och tryck sedan på denna symbol. Då behåller den all din text men raderar alal formateringar

 

Tillbaka till toppenMaximera

Om du trycker på symbolen så maximerar du editorn så att du ser den över hela sidan, tryck igen för att återgå till normalläge.

Tillbaka till toppenKälla

Denna kan du trycka på för att gå till källäge. Här kan du använda dig utav HTML. Tryck igen för att återgå till normalläge.

Tillbaka till toppen(8 röster)
Denna artikel var hjälpsam
Denna artikel var inte hjälpsam

Kommentarer (1)
Bengt Lindwall
2013-02-07 18:27:29
Mycket bra! Mer sådant tack!

Mvh

www.benomarprodukter.se
Helpdeskmjukvara av Kayako case