Guider
POP eller IMAP
Skrivet av Stewe Andersson på 2013-01-12 11:06:35

POP eller IMAP

När man ska välja vilken kontotyp man ska välja så är de två vanligaste valen POP eller IMAP. Det är två olika tekniker för att komma åt sina mail.


POP

Om man använder POP som kontotyp så betyder det att alla brev som kommer in på mailservern laddas ner till mailboxen som är inställd som pop.

Vad betyder det?

Det betyder att mailen laddas ner till enheten och raderas från servern. Man kan dock klicka i en inställning "lämna kopia på servern" för att ha mailen tillgänglig via webbmail.

Tänk på:

  • Lägg inte in ett POPkonto om du redan använder ett IMAPkonto på en annan enhet, då POP kommer ladda ner alla mail och du inte kommer kunna läsa mailen från ditt IMAPkonto
  • POP3 fungerar bra om man ska läsa e-posten från enbart en dator.

IMAP

Om man använder IMAP som kontotyp så betyder det att mailprogrammet läser mailen från servern. Mailen lämnar inte servern utan de finns kvar där.

Vad betyder det?

Det betyder att man alltid måste vara uppkopplad mot internet för att kunna läsa sin mail. Det betyder också att man kan koppla flera olika enheter till samma mailkonto. Tex så kan man koppla både sin telefon och sin dator mot samma konto. Det som görs på mailkontot på datorn syns i telefonen. Lägger man till en mapp och flyttar mail dit så sker det på servern. Så det sker på alla enheter som är kopplade mot kontot. Tar du bort ett mail så tar man bort det från servern. Så den försvinner från alla enheter.

Tänk på:

  • Du måste alltid ha en internetanslutning för att komma åt dina mail
  • Om servern får problem kommer du ej åt dina mail. Har du väldigt viktiga mail, spara ner de till hårddisk eller skriv ut de.
  • IMAP fungerar bra om man ska läsa e-posten från flera datorer (och surfplattor eller telefoner), samt om flera personer samtidigt ska hantera samma brevlåda.

(21 röster)
Denna artikel var hjälpsam
Denna artikel var inte hjälpsam

Kommentarer (0)
Helpdeskmjukvara av Kayako case